Po diskotéce děti spaly až do budíčku. Nasnídali jsme se a opět si upravili verandu na venkovní učebnu, kde jsme zapsali další list do lodního deníku a zahráli si první hru – rozpoznávání přísloví. Před desátou hodinou jsme se vydali na celodenní výlet. Navštívili jsme historický Váchův špejchar, kterým nás provedl pan majitel Vácha. Prošli jsme se kolem potoku necelých deset kilometrů. Po návratu si děti na pokojích odpočinuly a poté jsme si zahráli námořní bitvu. Děti házely šipkami po obrázcích lodí. Poté jsme se naučili pracovat s buzolou a určovat azimut. Všichni se již těšily na večeři a večerní program s vychovateli.