Matematika – římské číslice str. 39 cv. 8- 14. Cvičení 11 do ŠS.

Český jazyk – Spojky a čárky mezi souvětími. NŠ str. 55 cv. 11a).

4. hodina film o Leonardu da Vinci.