Zítra jedeme do divadla v Horních Počernicích. Sraz máme ve třídě po otevření školy. V 8.00hod. budeme odcházet na autobus. S sebou malou svačinu, lístky na MHD nebo tzv. „lítačku“. Po divadelním představení se vrátíme do školy na oběd a odpolední vyučování. Veškeré potřeby na odpolední výuku mám ve škole, děti s sebou nic mít nemají.

Dnešní látka : Český jazyk – Slovesný způsob – učeb. str. 82 ( výklad), str. 83 cv. 1, 2, 4 procvičení.

Přírodověda – vlastnosti látek . PS str. 27 cv. 5, str. 28 celá.

Vlastivěda – PS str. 11, 12, učebnice str. 24.