Pro nás byl tento týden díky karanténě příliš krátký, ale něco jsme přece jenom stihli. Četli jsme si pohádku „Jak Martínek pomáhal“, hádali jsme různá povolání podle obrázků i z hádanek. Děti si také vyrobily knoflík z papíru. Nechyběly ani hry, cvičení a vycházky.

https://photos.app.goo.gl/BS4hSHzYABqLLnK46