Český jazyk – učebnice sr. 63 cv. 1 – opakování, cv. 2 společně do ŠS. PS- str. 47 cv. 11, 12, str. 48 cv. 13 DÚ.

Vlastivěda – PS str. 24 cv. 1, 2, 3. Str. 25 cv. 4, 5. Ochrana přírody. Osobní zkušenosti, názory, diskuse.

Matematika – PS str. 35 písemné nás. dvojmístným činitelem. Cv. 1, 2.