M- uč. 29/7- dokončení modrého a červeného; uč. 29/11 a).

Čj- pr.s. 21/7,22/1. Uč. 30- VS/B- přehled významu slov a slova příbuzná..