Dnešní den byl od samého rána odpočinkovější. Odjela z areálu škola z Ústí nad Labem, takže konečně jsme v celém rekreační zařízení sami. Dopoledne jsme vyplnili výukou. Zpracovali jsme jeden pracovní list z matematiky i českého jazyka a přestávky byly vyplněny soutěžemi. AZ kvíz slavil velký úspěch. Na louce jsme se pak naučili chodit podle azimutu. Konec výuky strávily děti na prolézačkách a houpačkách. Samozřejmě nechyběl ani zápis do lodního deníku a povýšení námořníků. Už máme čtyři kormidelníky…