ČESKÝ JAZYK – str. 109 – Zájmena on, ona, ono. Cvičení 14a), 15, 16 ústně. Cv. 17 ŠS.

MATEMATIKA – Finanční gramotnost – rodinný rozpočet.

VLASTIVĚDA – DĚJEPIS : Konec první republiky str. 45