Včerejší učivo zde není. Dopoledne jsme strávili v příjemném vzpomínání na vánoční prázdniny, překvapení, která jsme našli pod stromečkem a na dárky, které udělaly opravdu velkou radost. Učivo jsme opakovali opravdu velmi lehce, jen jsme kontrolovali, kde jsme skončili a kolik si pamatujeme. Dnes už jsme nic neošidili, pracovali jsme velice pilně.

Český jazyk – v učebnici na str. 48 opakování cv. 5b). Str. 49 – vyjm. slova po Z . Vysvětleno, procvičeno na celé stránce ústně. Totéž na str. 50 , cv. 5, 6 . V PS str. 33 celá. Zpět do učebnice, str. 51 cv. 2a) do ŠS, dokončit za Dú.

Matematika – kontr. DÚ na str. 19 v PS, dále cv. 5, 6. Na str. 20 cv. 7, 8.