Matematika – Slovní úlohy str. 23. Nejdříve ústně 5 – 10, rozbor, vysvětlení. Potom do ŠS 8, 9.

Český jazyk – nakop. papíry str. 27, nejprve samostatně, potom kolekt. kontrola. Učebnice Taktik str. 29 cv. 6 do ŠS.