Český jazyk – sloh: Skupinová práce, tvorba příběhu. Str. 25, 26.

Matematika – geometrie: Vzájemná poloha dvou kružnic.

Přírodověda – Lidské tělo.