Český jazyk – str. 87 v učebnici – podmět a přísudek. Cvičení 1 ústně, potom do ŠS. Na str. 88 cv. 2 ústně.

Přírodověda – Příroda na jaře – ekosystém parku str. 52, 53.

Vlastivěda – Středověký hrad .