V tomto týdnu jsme pokračovali v našem tématu. S dětmi si stále opakujeme a učíme se roční období, jak se v roce za sebou střídají, co se děje v přírodě, jak se oblékáme,… Děti jsou šikovné a spoustu věcí si pamatují. Každý den jsme si ráno protáhli tělo, zahráli nějaké pohybové hry, připravili si překážkové dráhy, po svačince si četli veselé pohádky, zpívali a seznámili se s novou básničkou. Ve výtvarném koutku děti malovaly a vyráběly. Nezapomněli jsme ani pravidelně chodit ven, i když nám celý týden mrzlo. Těšíme se na vás opět v pondělí.