M- 3.díl- seznámení s novou učebnicí. 5- Rodina.- DÚ dokončení strany- odpovědi na chybějící čísla věku. Prv- uč.48 a pr.s. 51.