1. a 2. hodina – digitální wellbeing. Přírodověda – uč. str. 19, 20, 21, 22, 23 – hlavní znaky živočichů. Vlastivěda – PS – str. 25, uč. str. 48 ZAPAMATUJ SI !