Poslední týden školy

Každý den končíme v 11,35 hod, ve čtvrtek v 8,45 hod. Poslední den školy je oběd automaticky odhlášený, kdo chce oběd, musí kontaktovat paní hospodářku Křivkovou. V pondělí odevzdají děti čisté učebnice, poničené zaplatí, úklid třídy a věcí v šatní skřínce. V úterý si děti přinesou svačinu, pití, popř. společenské hry. Ve středu pojedeme na…

Škola v přírodě 2022/2023 nebude…

Vážení rodiče, na základě Vašeho rozhodnutí z odevzdaných dotazníků, musíme bohužel konstatovat, že na školu v přírodě v příštím školním roce nepojedeme, protože se přihlásila pouze polovina dětí. V těchto počtech nemůže CK garantovat ceny, které jsme Vám nabízeli a vyšší cena by již byla neakceptovatelná a vedla by k dalšímu snižování zájemců…

MOŽNOST VYUŽITÍ WEBEXU PŘI NEMOCI DÍTĚTE

Někteří z Vás již využíváte možnost on-line výuky při nemoci svého dítěte. Je však nutné stanovit jasná pravidla, pro využití Webexu: při nemoci se eviduje absence zameškaných hodin, na tom využití on-line připojení nic nezmění, ale rodiče mohou požádat do 7.30 vyučujícího, který vyučuje 1. hodinu v dané třídě, o připojení k Webexu, aby jejich nemocné dítě…

Pozitivní žák v 3.A

Vážení rodiče, po konzultaci s KHS bylo zjištěno, že Vaše dítě bylo ve škole v rizikovém kontaktu s covid pozitivní osobou. Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví předali KHS. V nejbližších hodinách byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou v délce pěti dnů ode dne rizikového…

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Důrazně žádáme o respektování řádu školní družiny, kde je jasně stanoveno, že prosíme rodiče, aby si do 12.00 hodin nevyzvedávali děti, protože jsou na obědě! Stejně tak od 13 do 14 30 probíhá v jednotlivých odděleních řízená činnost, nebo mohou být děti na vycházce. Pokud jsou děti na obědě, tak se paní vychovatelkám nedozvoníte a zvonění na školní…