Nový školní rok

Vážení rodiče třeťáků, dnes jsme si s paní učitelkou Šťovíčkovou symbolicky předali štafetu u Vašich dětí. V druhé polovině srpna aktualizuji třídní webové stránky 4.A. Na ČJ dětem, prosím, kupte 3 sešity 523, na Informatiku A4 bez linek. Na MAT a AJ sešity dětem pořídím. Prosím o zachování či zakoupení nové popisovací folie A4 (průsvitná…

Poděkování

Vážení rodiče, děkuji všem za příjemnou tříletou spolupráci. Vaše děti opouštím nerada, ale nedá se nic dělat, takový je život. Budu si zvykat na další dětičky a rodiče. Doufám a přeju si, že budou také tak super jako byla parta „Ačka“.Děkuji za krásné dárečky a květiny, děkuji i dětem, které pro mě vlastnoručně dárek vyrobily…

Tradice musí žít – ŠVP 2023

Za posledních více než dvacet let se nestalo, abychom neodjeli na školu v přírodě. Příští rok je ale v ohrožení, protože cestovní kanceláře hlásí nárůsty cen minimálně o 20%. Ku příkladu CK Star Line, zatím nepodepisuje smlouvy na příští školní rok, protože nevědí cenu (nárůst energií o 200%, zdražení dopravy o třetinu, strava o 20%…).…

MOŽNOST VYUŽITÍ WEBEXU PŘI NEMOCI DÍTĚTE

Někteří z Vás již využíváte možnost on-line výuky při nemoci svého dítěte. Je však nutné stanovit jasná pravidla, pro využití Webexu: při nemoci se eviduje absence zameškaných hodin, na tom využití on-line připojení nic nezmění, ale rodiče mohou požádat do 7.30 vyučujícího, který vyučuje 1. hodinu v dané třídě, o připojení k Webexu, aby jejich nemocné dítě…

Pozitivní žák v 3.A

Vážení rodiče, po konzultaci s KHS bylo zjištěno, že Vaše dítě bylo ve škole v rizikovém kontaktu s covid pozitivní osobou. Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví předali KHS. V nejbližších hodinách byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou v délce pěti dnů ode dne rizikového…

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Důrazně žádáme o respektování řádu školní družiny, kde je jasně stanoveno, že prosíme rodiče, aby si do 12.00 hodin nevyzvedávali děti, protože jsou na obědě! Stejně tak od 13 do 14 30 probíhá v jednotlivých odděleních řízená činnost, nebo mohou být děti na vycházce. Pokud jsou děti na obědě, tak se paní vychovatelkám nedozvoníte a zvonění na školní…