31.5. focení třídy i skupinek

Vážení rodiče, ve středu 31.5. se budeme fotit na třídní fotku a zájemci ve skupinkách (nebo samotní). Prosím o lístek s Vaším podpisem typu: „Pepa se může vyfotit v max. 2 skupinkách/sám.“ (myslí se tím kromě třídní fotky- tu mají automaticky všichni vyfocení). Pokud by někdo 31.5. chyběl a chtěl by třídní fotku i bez…

SOUTĚŽ PŘÍBĚH OBRAZU

ORGANIZÁTOŘI SOUTĚŽE PROSÍ ÚČASTNÍKY O ZAREGISTROVÁNÍ – VIZ BOD 2. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vám jménem realizačního týmu projektu Příběh obrazu poděkovala za Vaše nasazení, Váš zájem a nadšení a za čas a energii, kterou jste věnovali Vašim žákům při tvorbě jejich soutěžních prací do letošního, již 8. ročníku celostátní literárně výtvarné…