Sportovní den 28.6.

Zítra v pondělí půjdeme s dětmi do sport. areálu v Kolodějích/ u fotbalového hřiště/ a budeme soutěžit ve sport. disciplínách/ slalom s míčem, skoky v pytlích,…/ Prosím batůžek, sport. oblečení a obuv, svačinu, dostatek pití a pokrývka hlavy. Návrat na oběd v 11, 35 h. V úterý 29.6. – úklid pomůcek ve třídě, velkou tašku…

OMEZENÍ VSTUPU DO AREÁLU ŠKOLY

Od pondělí 28. června začíná rekonstrukce kanalizace a povrchů komunikací v celém areálu školy. VSTUP DO AREÁLU BUDE POUZE PŘES VSTUPNÍ BRANKU U MATEŘSKÉ ŠKOLY – Z PARKOVIŠTĚ U HŘBITOVA. Nebude v provozu ani parkoviště u hřbitova. Prosíme tedy o respektování zákazu vjezdu do ulice Lupenická. Děkujeme za pochopení.

Plán výuky do 30.6.

V příštím týdnu budeme ve všech předmětech opakovat probrané učivo. Zbývá nám dokončit PS z prvouky a dopsat písanku č. 5. Klasifikace je ukončena, takže bude více prostoru pro vycházky a sport. vyžití. Kdo by se chtěl podívat na slavnostní Pasování vašich dětí na čtenáře 22.6. v 10, 50 h na školní zahradě/tělocvičně, tak přijďte.…

Pasování na čtenáře

Srdečné pozvání pro rodiče na krátkou závěrečnou slavnost – Pasování čtenářů plánujeme v úterý 22.6. od 10, 45 h na školní zahradě. Děti přednesou krátké básničky, přečtou úryvek ze Slabikáře a budou panem králem pasováni. Vše proběhne během poslední hodiny výuky. Pokud by pršelo, budeme ve třídě.

Týdenní plán od 31.5. do 4.6.

Do žákovské knížky jsme si zapsali akce v příštím týdnu: 1.6. – Den dětí bez výuky, stačí batůžek, svačinu a sport. oblečení. Uvidíme podle počasí – ráno bychom mohli začít hrami na hřišti a v 10, 00 h nám začíná avizovaný on line přenos divadelního představení z Divadla v Dlouhé, proto se přesuneme do třídy.…

KDO SE NEMUSÍ TESTOVAT?

po prodělaném onemocnění COVID 19 je ochranná doba 180 dnů, kdy se nemusí lidé testovat. Rodiče prosíme o doložení prodělaného onemocnění, poté dítě nebude testováno. nemusí se testovat ti, kteří mají 14 dní od aplikace druhé dávky očkování nebo kterým od aplikace dávky v jednodávkovém schématu uplynulo 14 dní nemusí se testovat ti, kterým od…

Týdenní plán od 24.5. do 28.5.

V pondělí 24.5. ráno v 7, 40 h po vpuštění do školy budou děti ve třídě /až všichni dorazí/ najednou absolvovat avizované PCR testy. Účast rodičů už není nutná – děti vkládají do úst malý váleček, po minutě vyplivnou do zkumavky a to je celé. Případné pozitivní výsledky jsou až po rozboru oznámeny rodičům elektronicky.…