Dokončili jsme v AJ 9.1. :

Dokončili jsme opakování lekce Unit 5 – My clothes v PB na str. 45, za dom. úkol je procvičovat ústně slovíčka a fráze My socks are green. I ´ve got a new skirt,…This is my jacket,… V ABook jsme opakovali všechna písmena, nalepili jsme tabulku spelování na 2. stranu a zpívali ABC song. Příště přidáme…

Národní technické muzeum

Dobrý den, vážení rodiče, připomínám: Ve čtvrtek 8.12. jedeme do Národního technického muzea. Sraz ve třídě, nejpozději do 7:55h Odjíždíme busem č. 111 v 8:11h Návrat později – cca 12:55h Po návratu oběd S sebou: v malém batůžku svačina, dle počasí pláštěnka  Děkuji za spolupráci. S pozdravem. Klára Popelková

Dokončili jsme v AJ k 1.12.:

Procvičovali jsme otázky a odpovědi – What´s your favourite colour? My favorite colour is…V PB jsme znovu zopakovali str. 34 a 35 a v AB jsme přidali str. 26 a opakovali slovíčka s tím spojená – queen, question, robot, rubber, pink, panda. Úkolem pro všechny je toto učivo opakovat a doplnit malé slovníky. Hodně dětí…