ŠD výlet – ČOKOLÁDOVNA

Ve středu 18.5. pojedou děti ze ŠD na exkurzi do čokoládovny v Šestajovicích. Děti se seznámí s výrobou čokolády a svojí vlastní si také vyrobí. Součástí je i ochutnávka a ostatní výrobky je možné si zakoupit. Společně navštívíme také minifarmu, která je přímo u čokoládovny. Odjezd je ve 13:20 MHD a předpokládaný návrat okolo 16:00…

Režim školy při výjezdu na školu v přírodě

O děti, které nemohly odjet s námi na školu v přírodě se budou starat paní učitelka Krčilová s paní asistentkou Tupou. Výuka bude probíhat pro všechny děti v učebně druhé třídy, v rozsahu čtyř vyučovacích hodin. Protože se na ranní družinu přihlásil pouze jeden uchazeč nebude ranní družina v provozu. Odpolední družina bude (pro malý…

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Důrazně žádáme o respektování řádu školní družiny, kde je jasně stanoveno, že prosíme rodiče, aby si do 12.00 hodin nevyzvedávali děti, protože jsou na obědě! Stejně tak od 13 do 14 30 probíhá v jednotlivých odděleních řízená činnost, nebo mohou být děti na vycházce. Pokud jsou děti na obědě, tak se paní vychovatelkám nedozvoníte a zvonění na školní…