Režim školy při výjezdu na školu v přírodě

O děti, které nemohly odjet s námi na školu v přírodě se budou starat paní učitelka Krčilová s paní asistentkou Tupou. Výuka bude probíhat pro všechny děti v učebně druhé třídy, v rozsahu čtyř vyučovacích hodin. Protože se na ranní družinu přihlásil pouze jeden uchazeč nebude ranní družina v provozu. Odpolední družina bude (pro malý…

Grant na primární prevenci

Z MHMP se nám daří získávat granty na primární prevenci ve školách. Covidová situace nám neumožnila čerpat grant po celý školní rok, ale nyní již školení ve třídách probíhají. Děti se tak, podle věku, seznámí s pravidly spolupráce a komunikace, naučí se bránit šikaně a narazí i na digitální wellbeing. Lektory přivítáme opět od společnosti…

MOŽNOST VYUŽITÍ WEBEXU PŘI NEMOCI DÍTĚTE

Někteří z Vás již využíváte možnost on-line výuky při nemoci svého dítěte. Je však nutné stanovit jasná pravidla, pro využití Webexu: při nemoci se eviduje absence zameškaných hodin, na tom využití on-line připojení nic nezmění, ale rodiče mohou požádat do 7.30 vyučujícího, který vyučuje 1. hodinu v dané třídě, o připojení k Webexu, aby jejich nemocné dítě…