Nový školní rok

Vážení rodiče, i když ještě dobíhají poslední dny prázdnin, dovoluji si Vás pozdravit a těším se na další vzájemnou spolupráci. Jak bude vypadat první školní den? Slavnostní zahájení proběhne na školním hřišti od osmi hodin. Třídní učitelé si odvedou vyšší ročníky a před budovou školy zůstanou prvňáčci se svými rodiči. Děti přijdou na hřiště před…

Výsledky ankety o školním stravování

Školská rada děkuje všem rodičům za ochotu a svědomité vyplnění anketního dotazníku. Výsledky lze rozdělit na dvě části. Rodiče jsou spokojeni s kvalitou a chutností jídel, problémem přetrvává volba druhých jídel, která je využívána minimálně. Na červnovém jednání školské rady proběhla diskuse i za přítomnosti vedoucí školní kuchyně a ředitele školy. Paní vedoucí informovala, že budeme…

Tradice musí žít – ŠVP 2023

Za posledních více než dvacet let se nestalo, abychom neodjeli na školu v přírodě. Příští rok je ale v ohrožení, protože cestovní kanceláře hlásí nárůsty cen minimálně o 20%. Ku příkladu CK Star Line, zatím nepodepisuje smlouvy na příští školní rok, protože nevědí cenu (nárůst energií o 200%, zdražení dopravy o třetinu, strava o 20%…).…

MOŽNOST VYUŽITÍ WEBEXU PŘI NEMOCI DÍTĚTE

Někteří z Vás již využíváte možnost on-line výuky při nemoci svého dítěte. Je však nutné stanovit jasná pravidla, pro využití Webexu: při nemoci se eviduje absence zameškaných hodin, na tom využití on-line připojení nic nezmění, ale rodiče mohou požádat do 7.30 vyučujícího, který vyučuje 1. hodinu v dané třídě, o připojení k Webexu, aby jejich nemocné dítě…

MULTIFUNKČNÍ SÁL MŠ

Vážení, přes ředitele školy (603870792 nebo zskolodeje@email.cz) si lze domluvit pronájem multifunkčního sálu v budově naší MŠ. Na tomto odkazu můžete sledovat, které termíny jsou již obsazeny. den čas nájemce PRAVIDELNÉ AKCE PONDĚLÍ 14 – 13 hodin flétna pro děti ÚTERÝ 15 – 17 hodin Klub kolodějských seniorů STŘEDA 15 – 15,30 hodin Kroužky pí.…