POZOR, ČERVENÁ

Jak název naznačuje, námětem tohoto týdne byla dopravní tematika. Spolu s dětmi jsme si formou her, vyprávění a vysvětlování připomenuli, jak se máme chovat na silnici, na přechodu pro chodce, když jedeme na koloběžce či na kole, nebo když jdeme na procházku. S využitím obrázků jsme si vysvětlovali, co znamenají barvy na semaforu, jaké známe…

SVĚT NA VODĚ A POD VODOU

Tento týden jsme si povídali o zvířátkách, která žijí ve vodě nebo u vody. Nejprve jsme si vysvětlili, jaký význam má voda pro život na zemi, v jaké podobě se s vodou v přírodě setkáváme, nebo jaký je rozdíl mezi potokem, řekou, rybníkem či mořem. Děti třídily a hledaly rozdíly mezi sladkovodními a mořskými živočichy,…

HODY, HODY, DOPROVODY

Jak název napovídá, téma tohoto zkráceného týdne bylo ryze velikonoční. Povídali jsme si o tradici velikonočních svátků, o tom, jaké známe zvyky i o tom, jak se na Velikonoce doma připravujeme. V pondělí proběhla ve školce akce – MODRÉ PONDĚLÍ. Tento den jsme všichni přišli do školky v modrém oblečení a pro děti bylo připravené…

ZA SLONY A ŽIRAFAMI

Tento týden se děti blíže seznamovaly s exotickými zvířaty, které u nás můžou vidět pouze v ZOO. Aby děti zvířátka pořádně poznaly, sledovaly videa ze ZOO a snažily se je správně pojmenovat. Při rozhovorech nad obrázky se děti seznamovaly s bližším popisem zvířat ( kde ve světě žijí, čím se živí, jaké mají zbarvení…)a snažily…

VSTÁVEJ SEMÍNKO

Tento týden jsme se ve školce učili poznávat nejznámější jarní kytičky a seznamovali se s tím, co rostlinky potřebují k životu a jak správně o ně pečovat. S využitím obrázků jsme se snažili poznat a správně květiny pojmenovat, hráli jsme pohybové hry a ve skupinkách plnili tematické úkoly. Temperami jsme malovali jarní květinky a z…

Máme rádi knížky

Březen, pro knížku si vlezem…jelikož je březen měsíc knihy, povídali jsme si o knihách. S jakými druhy se můžeme setkat, jak o knihy pečovat, zacházet s nimi. V úterý jsme navštívili místní knihovnu, kde dětem paní knihovnice připravila na ukázku několik dětských knih, povyprávěla o skřítkovi, který se o zde o vše stará a na…

BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE

Tématem tohoto týdne byla povolání. Děti se učily poznat a správně pojmenovat nejrůznější profese, skládaly obrázkové puzzle řemesel, hádaly hádanky a podle pantomimy se snažily poznat a také napodobit předváděnou profesi. Ve skupinkách na toto téma plnily připravené úkoly, zpívaly písničky, hrály pohybové hry a vymýšlely, čím budou , až vyrostou. Z vystříhaných tvarů papíru…