Hezký víkend a v pondělí 19. dubna v 7 hodin 20 minut u vchodu do družiny nashledanou :-) Dnes je pátek, 16. dubna a sněhový poprašek venku

se nikomu nelíbí. V geometrii jsme opakovali rýsování čtverce pomocí úhlopříček, potom jsme se naučili rýsovat šestiúhelník za pomoci kružítka a trojúhelníka s ryskou. V češtině jsme si zopakovali psaní yý/ií ve vyjmenovaných slovech na str. 25 v učebnici a následovalo opakování slovních druhů na str. 110/114 cv. 3a). Přírodověda – Třídění živých organizmů str.…

Středa 14. dubna…

Český jazyk – opět pilování podmětu rozvitého a několikanásobného. Procvičovací sešit str.40. Z podmětu a přísudku tvořit věty s několikanásob. a rozvitým podmětem. Opakování : učebnice str. 25, předpony nad, pod, před, od, roz, bez, vz. Za DÚ písemně do ŠS cv. 3. Matematika – procvičovací sešit. Zaokrouhlování desetinných čísel na str. 24, za DÚ…

Čtvrtek, 8. dubna.

Český jazyk – podmět vyjádřený, nevyjádřený. Učebnice str. 125/121 vysvětlení modrého pole, procvičení cv. 1. Na str. 126/122 cv. 3a), dokončit za DÚ – od věty : Sama nejdříve neútočí. do konce cvičení do ŠS. Matematika – porovnávání desetinných čísel. Učebnice str. 21 cv. 4 ústně, cv.5 do ŠS. PS str. 12 cv. 1 kolektivně,…

Provoz školy od 12. dubna 2021

Dnes ráno, 7. dubna jsme získali závazné podklady z MŠMT. Zatím zasílám všeobecné informace a konkrétní rozvrhy apod. zveřejníme po zítřejší pedagogické radě: ZŠ výuka rotačním způsobem – které třídy budou začínat prezenčně a které distančně, zveřejníme po zítřejší (8. 4.) pedagogické radě v odpoledních hodinách rozvrhy zveřejníme taktéž zítra 8. 4. v odpoledních hodinách bez HV…

Středa 7. dubna :-)

Český jazyk – Určování základních větných členů. Opakování látky. Základní větné členy – určování zákl. vět. čl. v úvodním cvičení na str. 123/119 v učebnci. Pročíst a znovu si oprášit znalosti textu v modrých polích. Str. 124/120 cv. 5, 7. Za DÚ cv. 8a). Matematika – pracovní sešit str. 11 celá, za DÚ str. 21…