20.března

Český jazyk – Slovesa – čas budoucí. Opak. na str. 90 – cv. 1. Strana 91 cv. 2, 3, 3, 4, 5a). Potom cv. 4 až po …plnovous do ŠS. Matematika – zaokrouhlování desetinných čísel str. 21 cv. 1. Vlastivěda – str. 40, 41 – nerostné bohatství, průmysl, doprava.

9. března

ČESKÝ JAZYK – Procvičování přídavných jmen z nakop. papírů. Potom str. 82 v učebnici NŠ str. 82 cv. 2, str. 83 cv. 3- Všechna cvičení ústně. MATEMATIKA – Desetinné zlomky. Výklad, seznámení na str. 15 cv. 1, 2, 3, 4, na str. 16 cv. 1, 2, 3. VLASTIVĚDA – Doba obrození: Jan Neruda (dokument). Ukázka…