6. prosince

Matematika – Odečítání zlomků se stejným jmenovatelem . Učebnice str. 32 cv. 9 – 16 ústně. str. 33 cv. 1, 2, 3 ŠS. Cvičení 4, 5 za DÚ. Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov. NŠ – 47 cv. 13 kontrola. Cvičení 14 opět ústní procvičování se zdůvodněním, totéž cvičení 15. Str. 48 cv. 16 vytvořit…