MOŽNOST VYUŽITÍ WEBEXU PŘI NEMOCI DÍTĚTE

Někteří z Vás již využíváte možnost on-line výuky při nemoci svého dítěte. Je však nutné stanovit jasná pravidla, pro využití Webexu: při nemoci se eviduje absence zameškaných hodin, na tom využití on-line připojení nic nezmění, ale rodiče mohou požádat do 7.30 vyučujícího, který vyučuje 1. hodinu v dané třídě, o připojení k Webexu, aby jejich nemocné dítě…

Plán AJ na 11.4. :

Budeme opakovat 5. kapitolu – zkontrolujeme dú v PS str. 45/1,2 – najít a zakroužkovat oblečení na obrázku a dole vybarvit libovolnou barvou kalhoty a sukni a popsat – My trousers are blue, my skirt is yellow,… Dále se budeme věnovat Velikonocům, děti dostanou kopie k Happy Easter – známá slovíčka, obrázky

Plán výuky na AJ 7.3. :

Stále procvičujeme otázky a odpovědi z minulé hodiny a zaměřujeme se na What´s your favourite colour, animal, car,….? My favourite animal is …………………….. Začneme novou lekci 5 – My clothes – oblečení – fráze – My shirt is blue. I have got green trousers. takže nás čeká v PS str. 38 – 39 a nová…

Plán na AJ 14.2.:

Stále upevňujeme otázky a odpovědi – What´s your name? I am…My name is…How old are you I am seven,..Are you happy, Yes, I am. No, I am not. What´s this? This is a pencil, rubber,…I ´ve got a pencil case,…. Začali jsme kapitolu 4 – My favourite colours – a budeme trénovat fráze – What…