Dokončili jsme 17.3.:

ČJ – procvičovali jsme mluvnické kategorie u podst. jmen a začali určovat osoby u sloves v učebnici jsme skončili na str. 65, v PS na str. 62, v Procvičování na str. 32 M – procvičovali jsme násobení 10 a 100 a začali násobení dvojmístných čísel např. 7 x 69,… v učebnici jsme dokončili str. 20…

Dokončili jsme 3.3.:

ČJ – začali jsme s pádovými otázkami – zkoušíme ústně na známku v učebnici do str. 59 a v PS do str. 58 určujeme číslo pádu, ptáme se celou větou – V kom? čem? jsem si půjčil pěknou knihu – v knihovně – 6. pád. Procvičování pravopisu jsme doplnili cv. na str. 23 a 24…

Dokončili jsme 24.2.:

ČJ – procvičovali jsme zařazování slovních druhů a zaměřili jsme se na podstatná jména obecná a vlastní v učebnici jsme skončili na str. 56 a v PS na str. 57, v čítance jsme dočetli stranu 72. M – procvičovali jsme jednotky délky, hmotnosti a objemu a začali písemné sčítání trojciferných čísel. V učebnici do str.…