Závěrečné rozloučení

Vážení rodiče, děkuji za vaši přízeň a podporu, věřte, že to my učitelé potřebujeme a přeji vám i dětem úžasné prázdniny! Děkuji také za milé dárky a květiny, budou mi připomínat naši veselou třídu. Děti si o prázdninách mohou psát prázdninový deník, aby nám v září mohly vyprávět a dostaly domů Čtenářský deník s návodem,…

Plán na týden od 27.6. do 30.6. :

Od pondělí 27.6. do středy 29.6. budeme končit každý den po 4. vyuč. hodině v 11,35 h. Budeme odevzdávat učebnici ČJ a PRV. Dokončíme čítanku a PS z PRV. Všechny ostatní pomůcky si děti postupně odnesou domů. Budeme uklízet pomůcky, květiny, půjdeme na procházku apod. Ve čtvrtek 30.6. po rozdání vysvědčení a rozloučení s páťáky…

Tradice musí žít – ŠVP 2023

Za posledních více než dvacet let se nestalo, abychom neodjeli na školu v přírodě. Příští rok je ale v ohrožení, protože cestovní kanceláře hlásí nárůsty cen minimálně o 20%. Ku příkladu CK Star Line, zatím nepodepisuje smlouvy na příští školní rok, protože nevědí cenu (nárůst energií o 200%, zdražení dopravy o třetinu, strava o 20%…).…

Plán na týden od 20.6. do 24.6.:

Výuka končí podle rozvrhu, uzavírá se klasifikace, budeme opakovat učivo, takže pomůcky budeme nechávat ve škole, domácí úkoly už dávat nebudu. V úterý 21.6. se nebudeme učit, pojedeme 1 stanici autobusem do Újezdu nad Lesy a projdeme si Rytířskou cestu s plněním úkolů, abychom našli starodávný poklad. Podle času navštívíme malé muzeum, les a cukrárnu.…

Plán výuky na týden od 6.6. do 10.6.:

ČJ – opakování učiva za celý školní rok, přepisy, diktát, čtení s porozuměním, opis v písance PS jsme dokončili, budeme pracovat už jen s učebnicí , čítankou, písankou, společnou četbou Pohádky o domovních znameních, čtenářským deníkem, kopiemi s pravopisem apod. M – opakování numerace do 100, slovních úloh a dokončení geom. úloh v PS –…

7. den

Dnešní dopoledne bylo motivováno dokončením naší námořnické hry. První hra vycházela z přečteného textu a odpovědí na dotazy týkající se článku. Využili jsme naše Glejty námořníků a díky nápovědě rozluštili morseovkový text. Po svačině jsme vyrazili na sluníčko a zahráli si kuličky. Novinkou bylo seznámení se s hrou. V třísetové bitvě zvítězila děvčata nad chlapci.…

6.den

Den bez výuky, zato se spoustou her, které trochu utlumil déšť. Místo návštěvy lanového centra zbyly jen souboje v deskových hrách. Děti si zahrály i AZ kvíz, který již znaly i z naší výuky předminulý den. Nezapomněly plnit další etapu z celotáborové hry a v době psaní tohoto příspěvku přišly z procházky a těší se…