Učivo 9. 4.

Dobrý den, vážení rodiče,dnes jsme dělali:MA – tajenka – dělení se zbytkem 6 – viz. příloha WORD (19 jedniček)GEO – porovnávání úseček – učeb. str. 18/1,2,3DOMÁCÍ ÚKOL: GEO – na středu na  prezenční výuku – učeb. 18/4 (bez porovnání čtverce – čtverec jsem vysvětlovala, aby děti věděly, jak úkol vypracovat)ČJ – procvičování – základní skladební dvojice +…

Učivo 8. 4.

Dobrý den, vážení rodiče.dnes jsme dělali.ČJ – stále procvičování určování základních skladebních dvojic – viz. příloha     – opakování – stavba věty – slovosled, slovní druhy, nadřazená x podřazená slova, vzorce souvětí, vyjmenovaná slova – příbuzná slova (práce s textem – orientace v textu) – viz. přílohaDOMÁCÍ ÚKOL: učeb. str. 115/3MA – dělení se zbytkem…

Provoz školy od 12. dubna 2021

Dnes ráno, 7. dubna jsme získali závazné podklady z MŠMT. Zatím zasílám všeobecné informace a konkrétní rozvrhy apod. zveřejníme po zítřejší pedagogické radě: ZŠ výuka rotačním způsobem – které třídy budou začínat prezenčně a které distančně, zveřejníme po zítřejší (8. 4.) pedagogické radě v odpoledních hodinách rozvrhy zveřejníme taktéž zítra 8. 4. v odpoledních hodinách bez HV…

Učivo 7. 4.

Dobrý den, vážení rodiče,dnes jsme dělali:ČJ – stále trénink – určování základních skladebních dvojic – viz. přílohy     – CHAT na jedničku – základní skladební dvojice – viz. příloha (15 velkých jedniček, 3 malé jedničky)     – pracovní sešit str. 12/3 (samostatně – společná kontrola, kdo nestihl, prosím dopracovat)DOMÁCÍ ÚKOL: učeb. str. 19/2MA – tajenka –…

Učivo 6. 4.

Dobrý den, vážení rodiče,dnes jsme dělali:ČJ – procvičování určování základních skladebních dvojic – viz. příloha     – NOVÁ LÁTKA: vedlejší skladební dvojice – výklad viz. příloha (zápis do sešitu)     – pracovní sešit str. 12/3 – společněDOMÁCÍ ÚKOL: učeb. str. 16/5Čtenářské listy v termínu 2. 4. neodevzdali dva žáci. Prosím o poslání dnes.MA – tajenka…

Učivo 31. 3.

Dobrý den, vážení rodiče,dnes jsme dělali:MA – zkoušení na známku – dělení se zbytkem čtyřmi – viz příloha (21 jedniček)      – oříšek pro rychlé děti – učeb. str. 60/5 (13 jedniček)      – oříšek pro rychlé děti – učeb. str. 61/5 (9 jedniček)      – dělení se zbytkem pěti – viz.…