• Ve čtvrtek 8.6. není angličtina.
  • Pololetní písemná práce 12.6. – dnes 5.6. trénink na pololetní práci
  • PB s. 128 dole – naučit se nepravidelné plurály zapsané ve slovníčku, s. 129 – rozhovory s obměnami
  • WB s. 106
  • Slovníček
  • Procvičování 1, procvičování 2
  • V případě nepřítomnosti žáka prosím o dokončení úkolů v co nejkratším termínu. Děkuji, OK