LESNÍ TAJEMSTVÍ

Lesní tajemství….co se skrývá v lese, jaká tajemství v něm objevíme? To vše nás tento týden čekalo! Děti se seznamovaly s významem živé přírody, s rostlinami a živočichy žijícími v lese, rozpoznávaly listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody, které si mohly na vlastní oči prohlédnout při procházce do kolodějského lesa, kde také rozvíjely tvořivé dovednosti při stavění domečků…

Boudo, budko

Tento týden si děti utvářely vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí. Povídali jsme si o domově, kdo s námi doma žije, jak se maminka, tatínek a sourozenec jmenují. Jak se jmenuje město, či vesnice, ve které bydlí. Naučili jsme se básničku s pohybem „Domeček“, zpívali jsme písničky, četli pohádky a dokonce se z…

OD RODIČŮ DO SVĚTA

Máme za sebou první dny seznamování s kamarády, paní učitelkami a novým prostředím. Děti se naučily nová pravidla, kterými by se měly řídit ve školce, i na zahradě. Předškoláčci si vyzkoušeli pár úkolů, které zvládali na jedničku. Všichni se naučili novou básničku o školce, zpívali známé písničky, kreslili, vyráběli školku, poslouchali pohádky, ale také sportovali…

ZRUŠENÍ INFORMATIVNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, vzhledem k zákazům a omezením vydaných Ministerstvem zdravotnictví a MŠMT (zákazu shromažďování v uzavřených prostorách) v souvislosti s onemocněním Covid – 19 v naší republice, ruším informativní schůzku plánovanou na pondělí 6.9. 2021. Veškeré informace týkající se chodu mateřské školy budou na našich webových stránkách. Děkujeme za pochopení.

ZÁPIS Z INFORMATIVNÍ SCHŮZKY RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ

představení, přivítání Martina Kovářová – vedoucí učitelka pro předškolní vzdělávání, Petra Tomková- oranžová třída Pavlína Čadová, Jitka Mandíková – žlutá třída Hana Svobodová, Marcela Cinibulková – zelená třída Karolína Jelínková, Radka Tmej Jenčíková – provozní zaměstnanci kontakty: mobilní telefon 739 095 355, mobil zelená třída: +420 601 343 866, email: materskaskolakolodeje@gmail.com – omlouvání dětí v den…