Pokus a omyl

Čáry, máry, hokus, pokus…to byl zábavný a poučný týden ve školce. Děti se seznamovaly s prvními poznatky z oblasti přírodních věd!  Hravou a zábavnou formou se seznámily s taji vědních oborů, jako fyzika, chemie….Všichni jsme se alespoň na krátkou chvíli stali malými vědci. Experimentovali jsme  a zjišťovali, jak funguje svět kolem nás. Ve třídě vytékala ze sopky…

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU

01.11. – 05.11. 2021 – Papírový dráčku, vyletíš si k mráčku08.11. – 12.11. 2021 – Malí muzikanti15.11. – 19.11. 2021 – Pokus a omyl22.11. – 26.11. 2021 – Klubíčko pohádek 24.11. 2021 – Lampióny s rodiči na zahradě školky 29.11. – 3.12. 2021 – Čertíku Bertíku 28.11. 2021 – Rozsvěcení vánočního stromu na zahraděškolky29.11. 2021 – Výlet…

LESNÍ TAJEMSTVÍ

Lesní tajemství….co se skrývá v lese, jaká tajemství v něm objevíme? To vše nás tento týden čekalo! Děti se seznamovaly s významem živé přírody, s rostlinami a živočichy žijícími v lese, rozpoznávaly listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody, které si mohly na vlastní oči prohlédnout při procházce do kolodějského lesa, kde také rozvíjely tvořivé dovednosti při stavění domečků…

Boudo, budko

Tento týden si děti utvářely vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí. Povídali jsme si o domově, kdo s námi doma žije, jak se maminka, tatínek a sourozenec jmenují. Jak se jmenuje město, či vesnice, ve které bydlí. Naučili jsme se básničku s pohybem „Domeček“, zpívali jsme písničky, četli pohádky a dokonce se z…

OD RODIČŮ DO SVĚTA

Máme za sebou první dny seznamování s kamarády, paní učitelkami a novým prostředím. Děti se naučily nová pravidla, kterými by se měly řídit ve školce, i na zahradě. Předškoláčci si vyzkoušeli pár úkolů, které zvládali na jedničku. Všichni se naučili novou básničku o školce, zpívali známé písničky, kreslili, vyráběli školku, poslouchali pohádky, ale také sportovali…