16. listopadu

ČESKÝ JAZYK – na známky cv. 4c) ze strany 26 v učebnici. Procvičování str. 26 cv. 4d) a celkové opakování na téže straně cv.1 a). Za DÚ v PS str. 18 cv. 15. MATEMATIKA – písemné dělení jednomístným dělitelem. Učebnice str. 22 cv. 1 + procvičování náhodně vybraných příkladů z učebnice. DÚ – str. 22…

15. listopadu 2021

Český jazyk – opakování skupin vě/vje, mně/mě. Učebnice str. 26 cv. 4a) opakováno ústně, cv. 4b) procvičováno s odůvodněním do ŠS. Doma procvičit cv. c), d) ústně. Zítra diktát. Matematika – str. 21 cv. 1 ústně, cv. 2, 3 ŠS. Cvičení 4, 5, 6 – rozbor, postup – ústně. Sloh – Moje rodina.

Učivo 11. listopadu

Český jazyk – opak. vje/vě, učeb. str. 25 cv. 3b) na známky. Nová látka mě/mně str. 25 – výklad, str. 26 cv. 4a) procvičení s odůvodněním. Matematika – pětimin. – dělení jednomístným dělitelem. Látka – str. 20 cv. 4, DÚ cv. 6. Geometrie – polopřímky , polopřímky opačné – PS str 41 cv. 1, 2,…

10. listopadu

Český jazyk – učebnice str. 25 cv. 2b). Slabika vě/vje, str. 25 cv. 3a) výklad + ŠS. Pracovní sešit str. 17 – tvorba vět na dané slabiky, cv. 14 samostatná práce. Přírodověda + Matematika – program Šetříme s vodou. Vlastivěda – str. 14 -Plzeňský kraj + jeho zajímavosti.