Dokončili jsme 2.6.:

ČJ – napsali jsme závěrečný test v PS a souhrnně opakujeme učivo za celý školní rok M – procvičovali jsme převádění jednotek času, písemné operace do 1000 a rýsovali jsme trojúhelník s pomocí kružítka v pondělí si napíšeme test č. 5 Příští týden budu vybírat 200,-Kč na exkurzi 19.6. do Prahy s prohlídkou Pražského hradu./opožděný…

Dokončili jsme v AJ 1.6.:

Napsali jsme test – End of year 1 a zkoušela jsem ústně naše otázky a odpovědi. Příští týden budeme takto pokračovat . V pondělí už opravdu poslední písemný test End of year 2 a určitě ústní otázky a odpovědi. Přidáme ještě navíc téma Food s větami – Do you like banana? Yes, I do. No,…

Dokončili jsme 26.5.:

ČJ – už jen stále opakujeme učivo jazykové výchovy za celý školní rok, věnujeme se slohu a čteme Děti z Bullerbynu v učebnici jsme skončili na str. 75/2 a v PS – sloh – popis kamaráda na str. 75 většina dětí už má za sebou ústní zkoušení a závěrečný písemný test z PS str. 96…

Dokončili jsme v AJ 18.5.:

Procvičovali jsme otázky a odpovědi k ústnímu zkoušení a opakovali zvířata v ZOO Příští týden už budu zkoušet zájemce o ústní zkoušení podle otázek, zahrajeme si závěrečnou hru v PB na str. 70 a budeme všechny lekce opakovat, abychom si další týden 29.5. mohli napsat závěrečný test End year Do konce roku v červnu ještě…