AJ

Poslední hodinu AJ v pátek jsem s dětmi dokončila celou učebnici, v prac. sešitě jsme nedodělali poslední stranu , která je opakováním všeho učiva za celý školní rok a současně jsem dětem rozdala závěrečný test za celý školní rok, který si doporučuji doplnit jako přípravu do čtvrté třídy. Dětem přeji příjemné prázdniny a nebát se…

Sportovní den 28.6.

Zítra v pondělí půjdeme s dětmi do sport. areálu v Kolodějích/ u fotbalového hřiště/ a budeme soutěžit ve sport. disciplínách/ slalom s míčem, skoky v pytlích,…/ Prosím batůžek, sport. oblečení a obuv, svačinu, dostatek pití a pokrývka hlavy. Návrat na oběd v 11, 35 h. V úterý 29.6. – úklid pomůcek ve třídě, velkou tašku…

Plán výuky AJ do 30.6.

Příští týden se s dětmi ještě uvidím ve čtvrtek 24.6. a v pátek 25.6.. Dokončíme celou učebnici a v prac. sešitě zbyde na samostatné dokončení ještě str. 112 – 115. Klasifikace je ukončena, průměry známek byly jasné. Těm, co cítí, že by si potřebovali ještě trochu angličtinu oživit nebo dlouho chyběli nebo jim nešel zvuk…

Plán výuky do 30.6.

V příštím týdnu budeme ve všech předmětech opakovat probrané učivo. Zbývá nám dokončit PS z prvouky a dopsat písanku č. 5. Klasifikace je ukončena, takže bude více prostoru pro vycházky a sport. vyžití. Kdo by se chtěl podívat na slavnostní Pasování vašich dětí na čtenáře 22.6. v 10, 50 h na školní zahradě/tělocvičně, tak přijďte.…

Pasování na čtenáře

Srdečné pozvání pro rodiče na krátkou závěrečnou slavnost – Pasování čtenářů plánujeme v úterý 22.6. od 10, 45 h na školní zahradě. Děti přednesou krátké básničky, přečtou úryvek ze Slabikáře a budou panem králem pasováni. Vše proběhne během poslední hodiny výuky. Pokud by pršelo, budeme ve třídě.

Týdenní plán AJ

Začali jsme poslední 10. lekci se slovíčky – FOOD a gramatikou – I like…, I don´t like… Děti dostaly papír s návodnými otázkami na rozhovor ve dvojici, zkoušeli jsme překládat a odpovídat, budu dvojice zkoušet , nejdříve dobrovolníky, ale postupně všechny. Za dú mají promyslet si další překlad otázek 8 – 14, ve škole si…