Týdenní plán AJ

V následujícím týdnu dokončíme 8. lekci – Clothes a napíšeme malé opakovací testy Unit 4 a Unit 5. Procvičujeme sloveso to be, can, to have got, wear podle učebnice i v otázkách např. What are you wearing today?….. V učebnici tedy dokončíme lekci 8 na str. 109 a v PS str. 91.