Dokončili jsme v AJ 16.3.:

Hráli jsme hru v PB na str. 60, This is my brother……He is sad….. Děti, které se přihlásily, dostaly 1. Začínáme tedy používat časování slovesa být v 1., 2., a 3. osobě čísla jednotného, děti mají nalepenou gramatiku v PB na konci knihy. Dokončili jsme kapitolu My family a nacvičujeme pohádku O veliké řepě.

Dokončili jsme 3.3.:

ČJ – začali jsme s pádovými otázkami – zkoušíme ústně na známku v učebnici do str. 59 a v PS do str. 58 určujeme číslo pádu, ptáme se celou větou – V kom? čem? jsem si půjčil pěknou knihu – v knihovně – 6. pád. Procvičování pravopisu jsme doplnili cv. na str. 23 a 24…

Dokončili jsme 24.2.:

ČJ – procvičovali jsme zařazování slovních druhů a zaměřili jsme se na podstatná jména obecná a vlastní v učebnici jsme skončili na str. 56 a v PS na str. 57, v čítance jsme dočetli stranu 72. M – procvičovali jsme jednotky délky, hmotnosti a objemu a začali písemné sčítání trojciferných čísel. V učebnici do str.…

Dokončili jsme v AJ 23.2.:

Dokončili jsme opakování 6. lekce, napsali jsme opakovací test a děti si oznámkovaný test vzaly domů ukázat. Začali jsme novoz lekci Unit 7 My family a přidali si na papíře 8 nových slovíček me, aunt, uncle, cousin, parents, son, daughter, baby – mají za úkol doplnit libovolně obrázky a naučit vyslovovat. V PB book jsme…