5.6.

Čj- uč. 94/2- určit slovní druhy, vyhledat souvětí a zapsat jeho vzorec. M- učili jsme zapisovat značkami postup konstrukce. Na 12. 6. trojúhelník s ryskou. Vl- Shrnutí kapitoly Lucemburkové v Čechách- pr.s. 17,18,19. Ve čtvrtek 8.6. opakování Přemyslovci a Lucemburkové.