Klubíčko pohádek – žluťásci

Děkujeme rodičům za pomoc dětem s domácím úkolem, pohádky převyprávěly ostatním. Děti si zahrály pohádku Červená Karkulka, naučily se veršovanou Perníkovou chaloupku. Vykrajovali jsme perníčky a byla to velká zábava! Hlavně ochutnávka těsta. Nacvičovali jsme koledy na nedělní setkání při rozsvěcení vánočního stromu. Nejvíce děti potěšila sněhová nadílka, bílé ráno bylo jako v pohádce. Těšíme…

Pokus a omyl – žluťásci

Vysvětlili jsme si co je pokus a jaký může mít výsledek. Ne vždy se vše povede. Experimentovali jsme s vodou a různými barvami. Děti si vyrobily vlastní projektor. Nechyběl ani menší sopečný výbuch. Chválíme děti za snahu při plnění pracovních listů pro předškoláky. Přejeme krásné prožití prodlouženého víkendu.

Vlaštovičko leť – žluťásci

Nastalo podzimní počasí a naším tématem byla příroda a ptáci. Povídali jsme si o charakteristických znacích podzimu. Děti vyjmenovávaly ptáčky, rozlišovaly stěhovavé a nestěhovavé. Hráli jsme si na vlaštovičky, vrabčáky a čápy .Také jsme si každého ptáčka vytvořili z papíru. Hráli jsme hry s ptačí tématikou. Hodně jsme tento týden procvičovali počítání ,prostorovou orientaci, paměť…

Boudo, budko – žluťásci

Povídali jsme si jak bydlí lidé i zvířátka. Děti si zahrály pohádku – „Boudo ,budko“. Tvořily, malovaly, opakovaly si básničky. Krásné počasí nás vytáhlo i ven na hřiště na ranní rozcvičky. Každý den plníme úkoly, kde se děti procvičují ve všech oblastech. Zatím jsou nadšené, že už jsou ti velcí předškoláci.

Od rodičů do světa – žluťásci

Prázdniny skončily a ve žluté třídě se sešli naši předškoláci. První týden jsme zahájili krásným slunečným počasím, které nás lákalo ven na zahradu. Nezaháleli jsme a hned začali s úkoly pro předškoláky. Aktivity a činnosti ve školce budou voleny tak, aby se děti rozvíjely ve všech oblastech. Děti byly poučeny o pravidlech chování ve třídě…