Bez práce nejsou koláče

Cílem bylo seznámit děti s různými druhy profesí, řemesel a zaměstnání, vyzkoušely si práci policisty, zahradníka, prodavačky, zedníka. Četli jsme pohádky k danému tématu, zpívali písničky, pomocí přísloví si uvědomit hodnotu lidské práce ,hádali hádanky. Při společné stavbě se děti učily spolupráci s ostatními. Rozvíjeli jsme hrubou a jemnou motoriku. Předškoláci plnili zadané úkoly. Pobyt…