Kytička pro maminku – příspěvky – žluťásci.

Kytička pro maminku. V neděli 9.5.2021 oslaví svůj svátek všechny maminky. Společně jsme si v týdnu povídali o maminkách, o rodině, jak je nám spolu dobře. Naučili jsme se básničku a vytvořili dáreček. Cvičili jsme s programem „Sokol“, hráli pohybové hry, procvičovali obratnost. Předškoláci vypracovávali pracovní listy a při společných aktivitách se učili spolupracovat a respektovat jeden…

CHRÁNÍME A UZDRAVUJEME SVĚT – Žluťásci – příspěvky

CHRÁNÍME A UZDRAVUJEME SVĚT Tento týden jsme si povídali o naší planetě Zemi. Připomněli jsme si důležitost třídění odpadu a nutnost naši přírodu chránit. Cvičili jsme, hráli společné pohybové hry a malovali. Také jsme si procvičovali paměť, pozornost a rozvíjeli vyjadřovací schopnosti. Při hrách venku jsme si užívali jarní počasí a sluníčko. Pochvala dětem za…

Pozor, červená – předškoláci

Naši předškoláci mají za sebou první týden ve školce. Všichni jsme se moc rádi viděli a užili jsme si společné aktivity. Povídali jsme si o dodržování pravidel na ulici, o významu značek, o semaforu a jeho důležitosti, o dopravních prostředcích. Také jsme tvořili, malovali, cvičili a hráli společné hry. Chválíme děti za jejich znalosti týkající…

Pozor, červená

DOBRÝ DEN ZASÍLÁME AKTIVITY PRO DĚTI OD 12.4. – 16.4. TÉMA: POZOR, ČERVENÁ Ahoj děti. Je duben, jarní měsíc, ale zároveň také měsíc bezpečnosti. Tak bychom si měli připomenout, jak se chovat a jaká pravidla dodržovat. Pokus se rodičům odpovědět na otázky. Víš, jak se máš chovat, když jdeš po chodníku? Co by se mohlo…

Hody, hody, doprovody – plnění aktivit

Další týden distančního vzdělávání je za námi. Doufáme, že jste si užili zábavu s přípravou velikonoční výzdoby a plněním zadaných úkolů. Rodičům patří dík za spolupráci a zaslané fotografie. Pochvala patří vzorným předškolákům, kteří mají distanční vzdělávání povinné a pilně plní úkoly a odevzdávají vypracované pracovní listy. Doufáme, že jste velikonoční svátky prožili v pohodě…

Aktivity pro děti na týden od 15.3. – 19.3.2021 Téma: Vstávej semínko

DOBRÝ DEN, zasíláme aktivity pro děti na týden od 15.3. – 19.3.2021 TÉMA: Vstávej semínko Ahoj děti, Skončila nám zima, roztál sníh a na zahrádkách i v přírodě se objevují první jarní květinky. Víš jaké, jak vypadají? Poznáš je na obrázku? https://pixabay.com/cs/photos/bledule-cibuloviny-jaro-zahrada-3266904/ https://pixabay.com/cs/photos/sn%C4%9B%C5%BEenka-rostlina-jaro-zelen%C3%A1-2072277/ Jedna je křehká baletka a druhá trochu baculka a jsou bílé…

Moje radosti a záliby

S dětmi jsme si povídali o tom, co rády dělají ve volném čase, co je zajímá, co si představují pod slovem záliba. Každý má rád něco jiného a každý má jinou zálibu. Hráli jsme společné hry na přání dětí, zpívali jsme, tancovali a tvořili. Předškoláci si procvičovali psaní číslic, grafomotoriku, rozvíjeli si logické myšlení a…