DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN

Co lidem v malém prospívá, to jim ve velkém může škodit, aneb dobrý sluha, zlý pán. Tento týden jsme si ve školce povídali o přírodních živlech, které tvoří svět – oheň, voda, vzduch, země. Děti se blíže seznamovaly s tím, jaké vlastnosti tyto živly mají, čím člověku prospívají i čím mu naopak mohou škodit. Sledovali…

KITIČKA PRO MAMINKU

Svátek matek si dozajista všechny maminky zaslouží za všechnu péči, starost a lásku, kterou nám dávají. A proto jsme i my ve školce tento týden věnovali maminkám. Povídali jsme si o tom, co všechno pro nás maminky dělají a jak se starají o rodinu. Také jsme si říkali, jak poznáme, že nás má někdo rád…

POZOR, ČERVENÁ!

Dopravní tematika je velmi důležité téma, které provází nás všechny celý život. S dětmi jsme si připomněli formou her, vyprávění i ukázek, co znamenají barvy na semaforu, jak se máme chovat na přechodu pro chodce, jak, když jedeme na kole či tříkolce, nebo když jdeme s rodinou na procházku. Podle obrázků jsme poznávali různé druhy…

HODY, HODY, DOPROVODY.

Téma tohoto a příštího týdne je ryze velikonoční. Povídali jsme si o tradici velikonočních svátků i o tom, jak slaví Velikonoce každý z nás. Děti malovaly ovečky, beránky a zajíčky, zpívaly jarní písničky, ve skupinkách plnily nejrůznější úkoly s jarní tematikou a poslouchaly pohádky a příběhy spojené s jarem. V pátek naši předškoláci zavítali do…

ZA SLONY A ŽIRAFAMI

Tento týden se děti blíže seznamovaly se zvířátky, která u nás nežijí a můžeme je vidět jen v ZOO. Při rozhovorech nad obrázky se děti snažily zvířátka správně pojmenovat, seznamovaly se s jejich bližším popisem a snažily se také přijít na to, čím se zvířátka liší od zvířátek žijících v naší přírodě. Naučily se písničku…

VSTÁVEJ SEMÍNKO

Tématem tohoto předjarního týdne bylo povídání o probouzející se přírodě ze zimního spánku. Povídali jsme si o tom, co všechno je potřeba, aby ze semínka vyrostla rostlinka, jaké známe jarní květiny a jak o rostlinky pečujeme. S využitím obrázků jsme poznávali a pojmenovávali některé jarní květiny a rostliny. Abychom viděli, jak rostlinka ze semínka vyrůstá,…

BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE

Tématem tohoto týdne byla povolání. Děti se učily správně pojmenovat nejrůznější profese, skládaly obrázkové puzzle profesí, řešily hádanky a třídily obrázky podle toho, k jaké profesi patří. Zahrály si na zedníky a postavily z nejrůznějších druhů stavebnic dům, při hře na švadlenky a krejčí vyráběly šaty pro maminku a jako pošťáci třídily dopisní obálky podle…

ZIMNÍ RADOVÁNKY

Jak název napovídá, tématem týdne byly zimní sporty a další aktivity, které můžeme v zimní přírodě provozovat. Děti na obrázcích poznávaly různé druhy zimních sportů a některé z nich se pohybem i s různými pomůckami pokoušely napodobit. Například koulovanou s papírovými koulemi, jízdu na saních, lyžování, nebo chůzi po „ledových krách.“ O zimě jsme si…