VLAŠTOVIČKO, LEŤ

Jak název napovídá, tématem tohoto týdne byli naši ptáci. Formou nejrůznějších aktivit se děti blíže seznamovaly s některými z našich nejznámějších ptáků. Učily se je správně pojmenovat, poznávaly čím se živí, nebo zda na zimu opouští domov a odlétají do teplých krajin. Kromě výtvarných činností a pohádek na toto téma se děti také naučily novou…

JE NÁM SPOLU DOBŘE

Jak titul napovídá, tento týden byl zaměřený na bližší seznamování dětí, na navazování kamarádských vztahů mezi nimi navzájem a utužování třídního kolektivu. Děti se učily novou písničku, kreslily vlastní portrét, účastnily se aktivit, které vyžadovaly vzájemnou spolupráci s ostatními kamarády, ať už v celé třídě či v menších skupinkách, poslouchaly či sledovaly pohádky a příběhy…

KDE DOMOV MŮJ

Tématem tohoto týdne byla Česká republika. Poslechem pověstí a starých příběhů se děti dozvěděly něco nového z historie naší země a našeho hlavního města. Poslouchaly státní hymnu, vyráběly českou vlajku, vybarvovaly státní znak, stavěly z kostek Karlův most, malovaly hrady a společně na koberci vytvořily z různých stavebnic velkou mapu naší republiky. Společně jsme si…

DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN

Tento týden jsme si s dětmi povídali o tom, jak nám mohou být přírodní živly (oheň, voda a vítr) užitečné a jaké nám od nich naopak může hrozit nebezpečí. S pomocí obrázků, příběhů a rozhovorů, děti řešily, jak s těmito živly bezpečně zacházet a kde v případě nebezpečí hledat pomoc. Děti vyprávěly svoje vlastní zážitky, sledovaly pohádky a…

KDYŽ VONÍ ŠEŘÍKY

Tento týden se děti blíže seznamovaly s některými na jaře kvetoucími květinami, keři i stromy. S pomocí obrázků se je učily poznat, popsat a správně pojmenovat. Vytvářely květiny z barevných stavebnic, plnily nejrůznější pracovní listy s touto tematikou a samozřejmě tvořily krásné obrázky. Vyzkoušely si malbu zlatého deště, šeříku či pampelišky a relaxační chvilky strávily…