Povídali jsme si jak bydlí lidé i zvířátka. Děti si zahrály pohádku – „Boudo ,budko“. Tvořily, malovaly, opakovaly si básničky. Krásné počasí nás vytáhlo i ven na hřiště na ranní rozcvičky. Každý den plníme úkoly, kde se děti procvičují ve všech oblastech. Zatím jsou nadšené, že už jsou ti velcí předškoláci.