Tématem tohoto týdne byla ochrana přírody a živočichů na naší planetě.

S dětmi jsme si povídaly o tom, jaký má pro náš život velký význam příroda a živočichové v ní, a proč je třeba obojí chránit. Děti, ať už ve skupinkách či samostatně, plnily nejrůznější úkoly spojené s ekologií (třídění odpadu, jak se chovat v přírodě, třídění obrázků, pracovní listy..), tvořily obrázky a poslouchaly pohádky na dané téma.

https://photos.app.goo.gl/UqQadmvhQ54L6M5k7