Český jazyk – přímá řeč, str. 140 cv.9, 10. Cvičení 11 do ŠS.

Matematika učebnice str. 42, 43 – procvičování na písemnou práci.

Geometrie – příprava na písemnou práccí.

Vlastivěda- jižní Morava, poznávání naší vlsti – kde jsem byl, kde to znám…