Český jazyk – opakování – několikanásobný podmět stejného rodu, str. 131 , znovu vysvětlit. Tvořit věty jednoduché, věty s několikanásobným podmětem.

Matematika – učebnice str. 33 cv. 4, 5, 6 do ŠS.

Vlastivěda – opakování probrané látky, práce s mapou.

Matematika – geometrie – PS str. 36.