Karanténa tedy podle vašich SMS od KHS platí do neděle 23.1., takže bychom se měli všichni sejít v pondělí 24.1. ve třídě.

Prosím, sledujte ale raději školní web a WA, situace je v poslední době dost proměnlivá.

Plán výuky na týden od 24.1. do 28.1.:

ČJ – stále budeme opakovat pravopis i,y a párových souhlásek. Přidáme staronové učivo skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

učebnice str. 59 – 63, PS str. 68 – 70, Procv. pravopisu str. 22 – 23/ nestihli jsme/

čítanka str. 82 – 85, písanku č. 1 dopisujeme

M – numerace do 100, geometrie – rýsování a měření úseček na cm, mm a dm

PS – 1. díl dokončíme, Početník 1 také

PRV – Lidské tělo – nemoc a úraz, učebnice str. 32, PS str. 33

AJ – dú na úterý 25.1. je v PS na str. 41 nakreslit v oblečení a naučit se popsat I´ve got blue trousers, My shoes are green..

napíšeme avizovaný test Mid year/pololetní za dosavadní lekce/

Pokročíme v lekci o oblékání na str. 42 a 43

Tak se těším na své žáčky v pondělí na AG testech.