Český azyk – spojování vět v souvětí, str. 137 cv. 9a). Tvorba jednoduchých vět v PS na str. 70 cv. 5, a souvětí cv. 6.

Matematika – procenta v běžném životě str. 35 cv. 1. procvičování na dalších příkladech, např. slevy v obchodě. Geometrie – str. 60 cv. 1, 2.

Vlastivěda – Brno -opakování.