Český jazyk – učebnice str. 107/103 cv. 7. Cvičení 8 do ŠS, kontrola kolektivně. Cv. 9 – ústně. Za domácí úkol v sešitě Procvičování pravopisu (na obalu papoušek) str. 38 celou . Opakování zájmen.

Matematika – Počítání se závorkami. Pracovní sešit str. 5 celá, kolektivní práce. Domácí úkol v učebnici na str. 12, cv. 1, 2.