jsme měli moc zajímavé vyučování. První hodinu jsme měli angličtinu a potom jsme se celé dopoledne pod vedením paní lektorek seznamovali s bezobratlými – čili s hmyzem. Zjistili jsme, že pavouk patří mezi pavoukovce, seznámili jsme se s důležitostí hmyzu v naší přírodě a nakonec na školní zahradě lákali a chytali na různé pamlsky hmyzí obyvatele naší školní zahrady. Ani jsme netušili, že maličký brouček , který dokáže vyskočit z přesnídávkové skleničky je dřepčík a teď už s určitostí můžeme určit rozdíl mezi koníkem a sarančetem. Entomologie – věda zabývající se studiem hmyzu je moc zajímavé povolání nebo koníček.