ČJ – opakovali jsme učivo, uč. str. 75, PS str. 73, čítanka str. 94

M – dělení jednociferným dělitelem, mnohoúhelníky – učeb. str. 35, 59, PS str. 22 a 36