ČJ – procvičovali jsme skloňování a časování podle mluvnických kategorií

v učebnici do str. 70 a v PS do str. 67/6, Čítanka do str. 87

3/4 test si napíšeme v pondělí 17.4.

M – procvičovali jsme písemné násobení do 1000 a pokračovali jsme v dělení se zbytkem

v učebnici jsme skončili na str. 31 a v PS na str. 18

3/4 test si napíšeme ve středu 20.4.

Dnes jsem dětem rozdala evaluační dotazníky ZŠ Koloděje, prosím o vyplnění.

Také jsem nakopírovala seznam knížek spisovatelky Kláry Smolíkové, se kterou se dnes děti mohly seznámit na literární dílně. Podle seznamu můžete napsat svůj zájem o knihu se jménem dítěte a já to odešlu přímo paní spisovatelce, která by knihy sama dovezla do školy.