ČJ – procvičovali jsme slovní druhy, vyjm. slova a celkově opakovali učivo 3. ročníku, v procvičování jsme došli na str. 39

M – dělili jsme jednomístným dělitelem v učeb. do str. 36 a v PS do str. 22