Procvičovali jsme – These are my uncle and aunt. They are happy……..

V PB jsme s poslechem doplnili str. 57 /1 a dú je nakreslit členy nejbližší rodiny podle cv. 2 – cv.3 do rámečku a naučit říkat. These are my brother John and my mummy Jitka,,,,