ČJ – začali jsme s pádovými otázkami – zkoušíme ústně na známku

v učebnici do str. 59 a v PS do str. 58 určujeme číslo pádu, ptáme se celou větou – V kom? čem? jsem si půjčil

pěknou knihu – v knihovně – 6. pád.

Procvičování pravopisu jsme doplnili cv. na str. 23 a 24

Čítanka do str. 73

M – procvičovali jsme písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel, v učebnici do str. 14 a v PS do str. 6, Početník str. 7 a 8, rýsovali jsme kružnici, kruh pdle daného poloměru, průměru

Chválila jsem děti, které si v pátek přinesly masku, kostým – byly opravdu krásné! a snad jsme si tento den užili spolu s klaunem Eddie.